Participa en l’enquesta entre advocats per al quadre d’indicadors sobre relacions telemàtiques amb els tribunals

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats es fa eco de l’enquesta entre advocats per al quadre d’indicadors sobre relacions telemàtiques amb els tribunals, després que la Comissió Europea se l’haja sol·licitat a l’Advocacia Espanyola, a través del Consell de l’Advocacia Europea (CCBE). Es tracta d’una breu enquesta sobre l’ús de les TIC amb els tribunals nacionals a fi de determinar la relació de l’advocat amb l’Administració de Justícia a través de les comunicacions electròniques.

La Comissió Europea publica cada any el quadre d’indicadors de Justícia, amb una visió comparada sobre l’eficiència, qualitat i independència dels sistemes de justícia en els Estats membre de la UE.

L’objectiu del quadre d’indicadors és ajudar les autoritats nacionals a millorar els seus sistemes judicials, a través d’estadístiques comparades.

Depenent del resultat d’este exercici – es necessita un nombre mínim de 50 advocats perquè el qüestionari siga validat- la Comissió Europea inclourà el resultat en l’edició del quadre d’indicadors de Justícia en la UE de 2018.

El termini per a participar en la mateixa finalitza el 19 de Desembre de 2017.

ACCEDIX A L’ENQUESTA EN ESPANYOL, respondre no dura més de tres minuts