Presenta el teu treball per a optar al Premi d’Estudis Jurídics 2020 de la RAVJL

La Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació (RAVJL) manté oberta la convocatòria de la IV Edició del Premi d’Estudis Jurídics RAVJL 2020. El prestigiós reconeixement, que s’entrega per quart any consecutiu, premia obres o treballs jurídics sobre matèries generals o temes monogràfics determinats i consisteix en un Diploma acreditatiu i una dotació econòmica de 3000 euros.
Poden participar i optar a alçar-se amb el guardó, les persones llicenciades o graduades en Dret que compten amb una trajectòria professional com a jurista d’almenys 5 anys, i que presenten una monografia original inèdita sobre qualsevol tema jurídic, amb una extensió mínima de 50 pàgines, abans del 31 d’octubre de 2020. A més, els candidats hauran de presentar el seu Curriculum vitae, així com una instància escrita de pròpia mà en la qual se sol·licite la concessió del Premi i s’expressen els motius pels quals creu que ha de concedir-se-li.
El Jurat d’aquesta edició estarà integrat per quatre membres, entre ells el secretari de la RAVJL, Antonio Sotillo, que serà el secretari del Jurat, el qual serà presidit per l’Acadèmic Miguel Guillot, per delegació de la presidenta de la Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació. Així mateix, formaran part d’aquest tribunal, com a vocals, els també Acadèmics Mª José Santacruz i Francisco De Paula Blasco.

Las candidaturas y los respectivos estudios o trabajos se presentarán personalmente en el ICAV, donde tiene su sede la RAVJL, sita en la Plaza Tetuán, nº 16, de Valencia (46003), o por correo certificado, acompañando copia del mismo en soporte digital.

Consulta les bases de la convocatòria: