Proclamació candidats electes Eleccions 2018 en ICA Elx

“A l’haver-se presentat una única candidatura a les eleccions convocades per al pròxim dia 21 de desembre de 2.018 i reunint tots els candidats els requisits estatutaris per a això, amb data de hui han sigut proclamats càrrecs electes de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Elx els següents lletrats:”

Degà: Excmo. Sr. D. Vicente Pascual Pascual.

Secretària: Dª. Rosana Poveda Clemente.

Tresorera: Dª. Nadia Almarcha Téllez.

Bibliotecari-Comptador: D. Rafael Ramos Maestre.

Diputada 1ª: Dª. Mónica San Emeterio Gil.

Diputada 2ª: Dª. Rosa Mª. López Coca.

Diputado 3º: D. Angel Antonio García Botella.

Diputada 4ª: Dª. María Asunción García Lledó.

Diputada 5ª: Dª. Mª. Esther Mula Garrigós.

Diputada 6ª: Dª. Gema Cardona Tur.

Diputada 7ª: D. Juan Manuel Masanet Fernández.

Diputado 8º: D. Iván Gómez Peñalver.