Rebuig del CVCA a la proposició no de llei que pretén que els lletrats especialitzats en violència de gènere es dediquen en exclusiva a defensar a les víctimes

  • La vicepresidenta del Consell i màxima representant del Grup Compromís -un dels grups polítics a favor de la proposta de llei-, Mónica Oltra, va assegurar ahir, en els Desdejunis d’EFE en el Col·legi d’Advocats de València, no estar d’acord i va afirmar que “directament, fallida el dret de defensa” 
  • La mesura implicaria una exclusivitat en la defensa per part dels lletrats especialitzats en violència de gènere, que estaria destinada únicament a les víctimes i als seus descendents, deixant fora als presumptes agressors
  • El CVCA afirma que això suposa “un desconeixement sobre la independència dels professionals de l’advocacia i afecta als drets fonamentals de la ciutadania”
El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats mostra la seua total disconformitat amb la proposta no de llei que en el matí d’ahir es va debatre en la Comissió de Justícia de les Corts i que pretén que l’especialització dels advocats/-as del Torn d’Ofici que exercisquen en matèria de violència de gènere estiga dirigida en exclusiva a la defensa de les presumptes víctimes, no podent defensar aquests lletrats especialitzats, en el seu cas, als presumptes agressors, la qual cosa els deixaria mancats de l’exercici d’un dret fonamental com és el dret de defensa. El president de la institució que representa als huit col·legis d’advocats de la Comunitat, Agustín Ferrer, afirma que “des de l’Advocacia valenciana no entenem la postura de pretendre l’exclusivitat en una professió lliure. Es tracta d’una intromissió en la funció de l’advocat”. Ferrer continua dient que “al mateix temps afecta al Dret de Defensa i al Dret de Presumpció d’Innocència del justiciable”.
“Sens dubte, defensem la necessitat d’extremar l’assistència i protecció a les víctimes de violència de gènere, amb la defensa del qual, l’Advocacia està i ha estat en tot moment plenament compromesa”, afirma el president del CVCA. De fet, “la necessitat d’una formació específica i contínua per als advocats i advocades en aquesta matèria ha ocupat i continuarà ocupant als col·legis, on s’imparteix per iniciativa pròpia i imposa amb la finalitat de prestar el millor assessorament jurídic”.
El president també ha volgut eixir al pas de les declaracions realitzades per una de les diputades intervinents en la Comissió, que s’ha referit a l’absència d’especialització dels lletrats que assisteixen a les víctimes en partits judicials de menor grandària. En aquest sentit el president ha afirmat que “a la Comunitat Valenciana sempre, sense importar la grandària del partit judicial, els lletrats d’ofici que presten el servei d’assistència lletrada a les víctimes compten amb la formació i especialització en violència de gènere perquè, en cas contrari, els Col·legis no els admetrien per a prestar aqueix servei”.
La vicepresidenta del Consell en desacord amb la proposició no de llei per considerar que fa fallida el dret de defensa
La vicepresidenta del Consell i màxima representant del Grup Compromís -un dels grups polítics a favor de la proposta de llei-, Mónica Oltra, va assegurar ahir en els Desdejunis d’EFE en el Col·legi d’Advocats de València, no estar d’acord i va afirmar que aquesta proposta “té poc encaix constitucional i fallida el dret de defensa, directament”. Així va respondre a la pregunta que li va formular en aquest sentit la degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja, per a continuar afirmant que “no té sentit perquè és estigmatitzar a l’advocat. Llavors per aqueixa regla de tres…”, va seguir Oltra, “el dret de defensa desapareixeria” va sentenciar la degana. Al que la vicepresidenta va respondre amb un “Sí”.
En aquest sentit, el president del CVCA ha ressaltat “la contradicció que existeix dins d’alguns grups polítics que d’una banda defensen la incomprensiva exclusivitat de lletrats referida, i per un altre, tenen als seus màxims representants en contra”.
Per tot l’exposat, des del CVCA es conclou que:
– Tots i totes tenen dret a la millor defensa possible, tant si és un presumpte agressor com si és una presumpta víctima.
– Els Col·legis d’Advocats tenen la competència per a decidir com són els seus serveis d’assistència gratuïta. Fet recolzat per una llei estatal.
– Els Col·legis d’Advocats presten el seu servei per a oferir la millor defensa possible, tant les presumptes víctimes com als presumptes agressors.