Reunió amb la secretària coordinadora provincial dels LAJs

Reunión con la secretaria coordinadora provincial de LAJs

Ahir dia 14 de març i a convocatòria del Degà del Col·legi d’Advocats i el Degà del Col·legi de Procuradors d’Elx vam ser rebuts a Alacant per la Secretària Coordinadora Provincial, traslladant-li en nom dels dos col·lectius, diverses qüestions relatives a les conseqüències de la vaga que venen mantenint els Lletrats de l’Administració de Justícia (LAJ) des del passat dia vint-i-quatre de gener i que afecta directament els ciutadans, als professionals i al dret constitucional a la tutela judicial efectiva i a un procediment sense dilacions indegudes.

Vam ser informats que el seguiment de la mateixa a la ciutat d’Elx és pràcticament total, la qual cosa per a nosaltres particularment agreuja més encara si cap aquest problema.

Li vam exposar les propostes dels professionals consistents en la possibilitat de rebre informació amb una antelació mínima de 24h. de si el LAJ secundarà o no la vaga per a poder preveure la suspensió o no dels assenyalaments i que la desescalada siga gradual una vegada s’alce la vaga. En la reunió mantinguda es va requerir trobar solucions d’emergència a la situació creada i, de nou li ressaltem els següents punts:

– Que el perjudici que es produeix als professionals no preavisant de la suspensió de les vistes o assenyalaments per la decisió de cada Lletrat de secundar la vaga, només va directament en contra dels professionals, sense que per això l’efecte pretés tinga major abast. A més, el Comité de Vaga va aconsellar efectuar aquest preavís fa unes setmanes, per la qual cosa apel·lem a través seu al sentit comú i sensibilitat dels Lletrats de l’Administració de Justícia i insistim que aquest preavís siga observat en la mesura que siga possible.

– La preocupació d’Advocats i Procuradors quant al previsible augment desorbitat de notificacions una vegada siga desconvocada la vaga, també se li va posar de manifest, i ens va oferir la seua màxima col·laboració per a mitigar les conseqüències que això puga tindre, disposant les mesures previstes en l’RD 1065/2015 per a situacions excepcionals com la present.

– Li vam mostrar tots dos degans el desig que s’aconseguisca al més prompte possible una solució a aquest conflicte, desig que compartim amb els LAJ, i li manifestem també la nostra preocupació pel deteriorament del servei públic de l’Administració de Justícia i el perjudici irreparable que s’està provocant als professionals i a la ciutadania.

La reunió es va desenvolupar en un ambient de total cordialitat i enteniment que esperem que s’estenga a la resta dels LAJ i secunden les propostes que en conjunt li vam exposar.

DIEGO GARCÍA GARCÍA                                        DECANO COLEGIO ABOGADOS ELCHE

GINÉS JUAN VICEDO                                             DECANO PROCURADORES