Sueca i Elx celebren el Dia Europeu de la Mediació

El Col·legi d’Advocats de Sueca va instal·lar el passat divendres un punt d’informació a les portes dels jutjats de la capital de la Ribera Baixa, en la Placeta del Convent. La finalitat ha sigut la d’informar als qui acudisquen a la seu del partit judicial, i a la ciutadania en general, sobre la mediació, les seues característiques i avantatges.

Aquesta acció informativa es duu a terme coincidint amb el Dia Europeu de la Mediació que es commemora diumenge que ve, dia 21. Aquesta data va ser triada en l’aprovació del primer text legislatiu de mediació europeu: la Recomanació R (98) 1, sobre Mediació Familiar, aprovada pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa el 21 de gener de 1998.

La mediació és una via alternativa i complementària de resolució de conflictes, sense haver d’acudir inevitablement a la via judicial. A través d’aquesta via, les parts intenten voluntàriament aconseguir un acord per si mateixes amb l’ajuda d’un professional, el mediador, que gestiona el procés, però sense funció decisòria.
En aquest procés, l’advocat mediador actua amb confidencialitat i imparcialitat, En cap cas imposa solucions, sinó que ajuda a les parts a superar les seues discrepàncies, a trobar per si mateixes solucions creatives i a prendre decisions consensuades a través del diàleg.

Es tracta d’un procediment alternatiu i complementari al sistema judicial i pot tenir lloc fora d’aquest àmbit, sense haver-se iniciat cap procediment en els tribunals. També cap la possibilitat que aquesta intervenció d’un professional especialitzat intervinga dins de l’àmbit judicial, una vegada iniciat el plet. Aquesta “mediació intrajudicial” pot acabar amb un acord que pose fi al procés iniciat.

Aquest tipus de pactes constitueixen un contracte privat entre els afectats, i per tant, és vinculant i d’obligat compliment. I si s’eleva a escriptura pública, o és homologat judicialment, és títol executiu, com si d’una resolució judicial es tractara.

La mediació un mètode totalment recomanable per a tot tipus de conflictes, especialment en aquells en què les parts hagen de seguir relacionant-se malgrat les seues discrepàncies.

CURS DE MEDIACIÓ PENAL I PENITENCIÀRIA EN CEMICAE

D’altra banda, el Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Elx (CEMICAE) , coincidint amb la data de la celebració del dia internacional de la Mediació, ha organitzat un Curs de Mediació Penal i Penitenciària, que se celebrarà els dies 24, 25, 30 i 31 de gener.

Descàrrega del Pdf informatiu del CURS DE MEDIACIÓ PENAL I PENITENCIÀRIA