Col·labora en el projecte del CGAE “Accés a la Justícia i apoderament legal a Jordània”

El Consell General de l’Advocacia Espanyola continua treballant en el Projecte “Accés a la justícia i apoderament legal a Jordània: cap a un sistema d’assistència jurídica eficaç i sostenible”, en el qual col·labora amb la finalitat d’assistir al Govern de Jordània en la reforma del seu model de Justícia Gratuïta. Les primeres assistències tècniques ja han començat -de manera en línia a causa de la crisi sanitària- i des del CGAE se sol·licita la col·laboració d’aquells advocats i advocades que vulguen implicar-se en el projecte de manera activa.
En concret es requereix la participació de lletrats i lletrades, així com personal tècnic dels Col·legis, amb coneixement i experiència en el torn d’ofici i l’assistència jurídica gratuïta, des de l’exercici, la gestió en tots els aspectes possibles i/o la formació. També és important el nivell d’anglés, ja que les consultories i informes es desenvolupen en aquest idioma, encara que en algun moment es puga tindre suport d’un intèrpret.
Els advocats i advocades interessats a col·laborar en algun moment de la vida del projecte, han d’inscriure’s a través de l’enllaç que us deixem a continuació.
Per encàrrec de l’Agència Espanyola de Cooperació (AECID), l’objectiu principal d’aquest Projecte és enfortir les capacitats de les institucions jordanes del sector de la justícia en la prestació d’assistència jurídica. Després d’avaluar el sistema d’assistència jurídica gratuïta en aquest país, i fer les oportunes recomanacions, es realitzaran una sèrie d’assistències tècniques per a millorar l’accés i, concretament, els criteris d’elegibilitat, ampliar els serveis d’assistència jurídica gratuïta, crear i establir una llista imparcial d’advocats pertanyents al sistema, regular els requisits i condicions que han de complir els advocats i sobre la dotació financera. El valor afegit de la cooperació espanyola es basa en la sòlida experiència institucional del nostre model en la prestació de l’assistència jurídica gratuïta.