Història del CVCA

Els antecedents de l’Advocacia valenciana cal buscar-los en els privilegis que va atorgar el Rei El senyor Jaume regulant la funció de la Cúria o Cort, encara que és Felip V qui va ordenar que l’antiga Chancillería de València quedara convertida en Audiència, l’àmbit d’actuació de la qual coincidia amb el territori en què s’ubiquen i tenen la seua seu els Col·legis d’Alacant, Castelló, València, Alzira, Alcoi, Elx, Orihuela i Sueca.

És la Iª Assemblea de Col·legis d’Advocats del Territori de l’Audiència de València (1963) la gènesi d’esta institució, que naixeria 30 anys després davall el nom de Consell Superior de Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana, denominant-se en l’actualitat Consell Valencià de Col·legis de l´Advocacia. Actualment, la presidència del renovat Consell d’Advocats de la Comunitat Valenciana recau en D. Fernando Candela Martínez.

Prescindint de les mas profundes arrels històriques que potser podrien trobar-se ja quan, el 21 de maig de 1239 i encara no complits els set mesos de la conquista de València, va promulgar el Rei El senyor Jaume un privilegi regulant la funció de la Cúria o Cort, és l’any 1716 quan, el Rei Felip V, va ordenar que l’antiga Chancillería de València quedara convertida en Audiència comptant ja, des de llavors, amb dos Sales del Civil i una del Criminal, governades per un Regent i un Fiscal i sobre tots ells com a president de tal Audiència, el comandant General del Regne. L’àmbit jurisdiccional de l’Audiència territorial ve a coincidir sensiblement amb l’antic regne de València, on apareixen ubicats i tenen la seua seu els Col·legis Alacant, Castelló, València, Alzira, Alcoi, Elx, Orihuela i Sueca.

Si unim els estrets llaços que impera la geografia, la història i, com no, les tasques comunes de totes les corporacions col·legials, podem traslladar-nos a la “I Assemblea de Col·legis d’Advocats del Territori de l’Audiència de València”, celebrada el 16 de desembre de 1963, en el Saló d’Actes de l’il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alacant, presidida pel degà mes antic del territori, Excm. Sr. D. Manuel Pérez Mire’t de l’il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alacant. Els acords, així com les intervencions que en la dita reunió es van produir, són els que justifiquen la conveniència de l’establiment de la Comissió permanent intercol·legial de totes les nostres corporacions, amb l’únic fi de ser un instrument d’útil eficàcia, en la defenses dels Advocats, i de l’Advocacia, així com un organisme intermedi amb el denominador comú d’una àrea territorial i un interés comunitari.

El dia 19 de juny de 1992 en la província de València, concretament en la Sala Capitular d’El monestir d’El Puig de Santa Maria Sota La Presidència de l’Excm. Sr. D. Guzmán Guia Calvo, degà de l’il·lustre Col·legi d’Advocats de València, es reunixen els consellers degans de la totalitat dels huit Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana, vetlant per l’adaptació dels seus comeses i funcions al desenrotllament constitucional i autonòmic del nostre Territori, van acordar la constitució del Consell Superior de Col·legis d’Advocats de la Comunitat Autònoma Valenciana, aprovant-se els estatuts del dit Consell, als que s’adequarà aquell en la seua organització i desenvolupament; amb total efectivitat des d’eixe mateix dia, en el que inicia el seu ple funcionament.

Actualment, darrere de la renovació dels estatuts i catorze presidents -El senyor Guzmán Guia Calvo (1992-1993),  El senyor Luis Miguel Romero Vilafranca (1993-1995), El senyor Isidro Echániz Maciá (1995-1997), El senyor Vicente Falomir Pitarch (1997-1999), El senyor Luis Miguel Romero Vilafranca (1999-2001), El senyor Mariano Caballero Caballero (2001-2004), El senyor Francisco Real Cuenca (2004-2006), El senyor Manuel Badenes Franch (2006-2009), La senyora Mª Carmen Pérez Cascales,  El señor Rafael Bonmatí Llorens (2012-2014), El Señor Mariano Durán Lalaguna (2014-2016), El Señor Juan José Tortajada Alfonso (2016-2019), El Señor Antonio Esteban Estevan (2019-2020), El Señor Agustín Ferrer Olaso (2020-2021), La Senyora Ángela Coquillat Vicente (2021-2023) i El Señor Vicente Pascual Pascual (2023-2024).