Comunicat del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats en relació al decret d’adequació de la planta judicial

Comunicado del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados en relación al decreto de adecuación de la planta judicial

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, òrgan que reuneix els huit Col·legis de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana, reunit en sessió plenària en el dia de hui, 20 de desembre de 2022, i en referència al Reial decret 954/2022 d’adequació de la planta judicial, formula el següent manifest:

  • Que l’advocacia valenciana es posiciona a favor de la creació de jutjats especialitzats en violència de gènere.
  • El CVCA està en contra de la desaparició de les competències en violència de gènere en determinades demarcacions que les ostentaven fins al moment en diferents comarques valencianes.
  • Una de les raons per les quals no s’està a favor del decret és que s’obliga a desplaçaments de fins a 80 quilòmetres a les víctimes de violència de gènere, als qui es trau del seu entorn de protecció.
  • L’Advocacia de la Comunitat Valenciana hauria desitjat haver rebut l’oportú trasllat de la proposta de manera prèvia a la seua aprovació, amb termini per a formular al·legacions, la qual cosa no ha ocorregut.
  • Des de la Conselleria de Justícia s’ha advertit que la supressió de les competències en matèria de violència de gènere en alguna localitat no estava en els seus plans inicials, quan va acordar, al costat de la Sala de Govern del TSJCV, proposar l’agrupació dels jutjats de violència de gènere que ha provocat la supressió competencial de molts jutjats, per això el CVCA demana que se sume a la petició dels Ajuntaments afectats i de l’Advocacia valenciana per a evitar eixa supressió.
  • Els Col·legis de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana tenen torn especialitzat en violència de gènere, al qual hi ha adscrits més de mil professionals de l’advocacia especialitzats en aquesta matèria, que tenen l’oportuna formació i experiència i que presten el servei les 24 hores de guàrdia, els 365 dies de l’any.
  • El Consell valencià també recorda que des dels centres de detenció ha de sol·licitar-se sempre assistència lletrada per a les víctimes que denuncien. Actualment el percentatge és ínfim. Segons les últimes estadístiques la mitjana no supera el 20%, per la qual cosa l’afirmació que el percentatge és del 95% és inexacta. Quan se sol·licita l’assistència lletrada des de la comissaria, aquesta es presta immediatament.

El criteri de creació ha de posar en el centre a la víctima i no pot ser la mera suma aritmètica de casos per jutjat perquè els resultats oferits siguen ajustats a les mitjanes que proposa el CGPJ, havent de tindre’s en compte les milers de potencials víctimes que, al no viure en localitats que aconsegueixen aqueixes estadístiques, es veuen obligades a desplaçar-se. Això suposa una fallida del principi de proximitat sempre en perjudici de les víctimes.