Despatxos Col·laboradors Màster Advocacia UMH/ICAE

La Universitat Miguel Hernández i l’Iltre. Col·legi d’Advocats d’Elx tenen subscrit un conveni de col·laboració a l’efecte d’impartir conjuntament la formació professional exigida en la Llei 34/2006, 30 d’octubre, d’Accés a les Professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals.

El Col·legi és el responsable d’organitzar les pràctiques externes en activitats pròpies de l’exercici de l’advocacia tutelades per un equip de professionals, al capdavant dels quals haurà de designar-se a advocats exercents d’este Col·legi i que hagen exercit la professió durant almenys cinc anys.

Dites pràctiques tenen una duració de 165 hores a realitzar des del setembre 2018 a desembre 2018. És per això que vos animem a col·laborar amb este procés formatiu, acollint estudiants en pràctiques formatives sense relació laboral. Per a això haureu de dirigir les vostres sol·licituds, bé per escrit presentat en la Secretaria del Col·legi, bé via email a c.ruano@icae.es, fins al 22 de juny.