Despatxos col·laboradors per a pràctiques formatives d’estudiants de Grau en Dret

El Col·legi d’Advocats de València (ICAV), en col·laboració amb la Universitat de València, sol·licita als col·legiats i col·legiades la seua col·laboració acollint a estudiants en pràctiques formatives, sense relació laboral i de conformitat amb la normativa vigent.

La Facultat de Dret de la Universitat de València contempla com a assignatura, dins del seu pla d’estudis, les “Pràctiques Externes”, dirigida a aquells estudiants que es troben en una avançada fase dels seus estudis de Grau.

Els alumnes han de realitzar un període de pràctiques formatives per a així conéixer la vida professional, familiaritzar-se amb la problemàtica jurídica, contrastar els coneixements teòrics i pràctics adquirits, fer tasques que posen a prova la seua capacitat crítica i reflexiva, així com fomentar la presa de decisions.

Aquells col·legiats i col·legiades que desitgen col·laborar amb aquesta finalitat, hauran d’emplenar el document d’Oferta que trobareu fent clic ací, juntament amb una descripció de les activitats a desenvolupar. Una vegada emplenat l’anterior s’haurà de remetre a la Fundació ADEIT, fina.escot@fundacions.uv.es, abans del pròxim 14 de juny.