El CGPJ acorda incorporar als Col·legis d’Advocats a les Comissions de Seguiment dels Tribunals Superiors de Justícia

  • El Consell General de l’Advocacia Espanyola designarà a un únic representant per cada territori
La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha acordat hui incloure als Col·legis d’Advocats en les Comissions de Seguiment constituïdes en cada Tribunal Superior de Justícia per a l’adopció de mesures en relació amb l’activitat judicial durant la pandèmia de coronavirus COVID-19.
L’òrgan de govern dels jutges dóna així resposta a la petició formulada per la presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE), Victoria Ortega, que va sol·licitar la incorporació dels Col·legis d’Advocats a aqueixes comissions per a poder establir els mecanismes i mitjans per a un coneixement ràpid i eficaç de totes i cadascuna de les actuacions a realitzar en els àmbits corresponents.
El CGPJ es dirigirà al CGAE per a designe un únic representant per territori, que s’incorporarà a la Comissió de Seguiment corresponent.
Segons la instrucció aprovada per la Comissió Permanent el passat 11 de març, les Comissions de Seguiment estan presidides pels presidents de l’Audiència Nacional o del Tribunal Superior de Justícia corresponent i integrades per el/els President/és d’Audiència Provincial, el/la Secretari/a de Govern, el/la Secretari/a Coordinador/a Provincial, els/as jutges/zas degans/as dels partits judicials afectats, el/la jutge/a o jutges/as de guàrdia, fiscal superior autonòmic, el/la directora/a de l’Institut de Medicina Legal, el director/a del Gabinet de Comunicació i un/a representant de l’Administració de Justícia i sanitària competent, als quals ara se sumarà un representant dels Col·legis d’Advocats.