El Col·legi d’Advocats de Sueca informa la ciutadania dels avantatges de la mediació per a la solució de conflictes

.- Les característiques i avantatges de la mediació abans d’arribar als tribunals ha estat l’objectiu de la taula informativa que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sueca (ICA Sueca) ha instal·lat este matí a les portes dels jutjats de la capital de la Ribera Baixa, en la Placeta del Convent. La iniciativa ha captat l’atenció de nombrosos ciutadans que han pogut informar-se de primera mà sobre el servei de mediació.

Esta via alternativa i complementària per a la resolució de conflictes, sense haver d’acudir inevitablement a la via judicial, es recomana per jutges i advocats. A través d’esta opció, les parts intenten voluntàriament aconseguir un acord per si mateixes amb l’ajuda d’un professional, el mediador, que gestiona el procés, però sense funció decisòria. És, per tant, una via ràpida i económica.

L’acció informativa de hui s’ha dut a terme amb motiu del Dia Europeu de la Mediació que es commemora dilluns que ve, dia 21. Esta data va ser triada en l’aprovació del primer text legislatiu de mediació europeu: la Recomanació R (98) 1, sobre Mediació Familiar, aprovada pel Comité de Ministres del Consell d’Europa el 21 de gener de 1998.

El Centre de Mediació de l’ICA Sueca (CEMICASueca) funciona des de finals de 2014. La seua creació respon a la consciència dels mateixos lletrats de l’elevat percentatge de ciutadans que prefereixen resoldre els seus conflictes a través d’un acord, encara que els supose alguna concessió. Actualment tenen l’oficina en la tercera planta de l’edifici del CEAM, al costat dels jutjats. Està atesa permanentment per professionals que informen detalladament a totes aquelles persones interessades cada divendres i en horari de 10.00 a 13.00 hores.

Confidencialitat i imparcialitat

Daniel Carbó, coordinador del centre, explica que “tant la Unió Europea, com el Consell General del Poder Judicial i el de l’Advocacia Espanyola aposten per esta via per a evitar la judicialització de les disputes i promoure la cultura de la pau; així, constitueix un mètode complementari per a resoldre conflictes que és aplicable a tots aquells àmbits en què la llei permet a les parts transigir o negociar”.

“No és una alternativa sinó un procediment complementari al sistema judicial”, afig abans de recordar que “ni la mediació limita el dret a acudir a la via judicial, ni la via judicial impedeix la seua suspensió, una vegada iniciada, per a aconseguir un acord intervingut que després serà homologat judicialment”. Tot i això, “encara que té plena validesa entre les parts, perquè siga executiu ha d’elevar-se a públic o ser homologat judicialment”, matisa Carbó.

En este procés, l’advocat mediador ajuda a les parts a superar les seues discrepàncies, a trobar per si mateixes solucions creatives i a prendre decisions consensuades a través del diàleg. Sempre actua amb confidencialitat i imparcialitat i en cap cas imposa solucions.

El coordinador del servei explica que resulta especialment útil en temes de família perquè és un mètode totalment recomanable per a este tipus de conflictes i per a tots aquells altres en què les parts han de seguir relacionant-se malgrat les seues discrepàncies, atés que redueix considerablement la tensió entre les parts. I observa que quan hi ha menors pel mig “cal acompanyar l’acord a una demanda perquè ha d’obtenir el vistiplau del Ministeri Fiscal i ser aprovat pel jutge”, conclou Daniel Carbó.

Procediment alternatiu i complementari

La mediació és un procediment alternatiu i complementari al sistema judicial i pot tindre lloc fora d’este àmbit, sense haver-se iniciat cap procediment en els tribunals. També pot donar-se el cas, que la intervenció d’un professional especialitzat es realitze  dins de l’àmbit judicial, una vegada iniciat el plet. Esta “mediació intrajudicial” pot acabar amb un acord que pose fi al procés iniciat, segons expliquen des de l’ICA Sueca.

Este tipus de pactes constitueixen un contracte privat entre els afectats, i per tant, és vinculant i d’obligat compliment. I si s’eleva a escriptura pública o és homologat judicialment, és títol executiu, com si es tractara d’una resolució judicial.