El Col·legi de l’Advocacia d’Alacant no passarà al cobrament la quota del segon trimestre de 2020

  • Davant la crisi generada per la pandèmia del Covid-19 i en el si dels acords adoptats per a aquesta situació excepcional, el ICALI decideix deixar sense efecte passar al cobrament la quota del dia 1 d’abril.
  • El Col·legi avaluarà concretes mesures una vegada finalitze l’actual escenari.
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia d’Alacant (ICALI) ha decidit no passar al cobrament la quota íntegra del segon trimestre de 2020 davant les conseqüències generades per als col·legiats i col·legiades per la pandèmia del coronavirus Covid-19.
El ICALI ha comunicat la decisió a la col·legiació per la qual no es posa al cobrament la quota corresponent al pròxim trimestre, el pagament del qual s’efectua el dia 1 d’abril.
En les pròximes setmanes i conforme es vaja desenvolupant aquesta situació d’excepció es procedirà per la Junta de Govern a avaluar les mesures a prendre.
El Col·legi de l’Advocacia d’Alacant compta actualment amb 4.559 col·legiades i col·legiats, 3.112 exercents i 1.447 no exercents.