El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats celebra l’últim Ple abans de finalitzar l’any

En el dia d’ahir va tindre lloc el Ple del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats per a l’Aprovació Dels Pressupostos de l’any 2018. Uns pressupostos pensats perquè el CVCA continue complint amb la seua comesa que no és un altre que servir als col·legiats de tots els Col·legis d’Advocats de la Comunitat i als ciutadans que fan ús dels seus servicis.

Els pressupostos del 2018 incrementen la partida destinada a Formació, àmbit en què es continua recolzant el Dret Foral Valencià i tot allò relacionat amb els Drets Fonamentals.

A més, es manté la quota del Consell sense cap variació tant als col·legiats exercents com als no exercents.

Pel que fa al Torn d’Ofici, s’han dut a terme uns canvis en el reglament, com per exemple:

  • es prohibix que un advocat designat d’ofici, siga contractat particularment per a l’assumpte que se li ha atribuït, llevat que el client no tinga el benefici de justícia gratuïta.
  • s’establixen de manera clara les infraccions de situacions específiques de torn d’ofici, així com les sancions a imposar.

D’altra banda, s’ha abordat un canvi en els Estatuts pel qual es reduirà gradualment el nombre de consellers a 16, dels quals 8 són degans. A més, es limita el període de la Presidència del Consell a un any.

També es va donar compte del nombre de recursos resolts, que ascendixen a un total de 163.