El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha sol·licitat la suspensió de totes les causes judicials sense presos o detinguts

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, en defensa i protecció de la salut de l’Advocacia i quants participen en l’administració de justícia, ha sol·licitat en el dia de hui a la Sala de Govern del TSJCV, en una petició a la qual s’adhereix el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors, la immediata suspensió de tots els assenyalaments dels Jutjats i Tribunals de la Comunitat Valenciana, a excepció de les causes amb presos o detinguts, conforme a les recomanacions de les autoritats sanitàries, en entendre que les mesures adoptades en el dia d’ahir pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) són insuficients i han de ser ampliades en el sentit exposat.
En una situació de la magnitud actual, igual que en els casos de desastres climatològics, la suspensió de les vistes no pot quedar supeditada a la voluntat dels operadors judicials i ha de tindre caràcter obligatori i vinculant, per a evitar incertesa, inseguretat jurídica o risc per a la salut de tots els intervinents i els seus familiars.
Tant el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats com el de Procuradors queden a la disposició de l’Administració de Justícia per a col·laborar en tot el que siga necessari per a garantir el ple accés a la tutela judicial efectiva sense minvar o posar en risc la salut de la ciutadania.
Després d’haver realitzat aquesta sol·licitud, hem tingut coneixement que la presidenta del TSJCV ha sol·licitat al Consell General del Poder Judicial, mitjançant acord d’urgència, la catalogació d’aquesta autonomia “com a població inclosa en l’Escenari 2”.