El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats reivindica la inclusió dels companys de Torn d’Ofici dins de la campanya de vacunació de la COVID 19

  • El passat 5 de gener el CVCA ja va remetre a la Conselleria de Sanitat una petició d’informació sobre la previsió de vacunació dels lletrats del torn d’ofici
El passat 5 de gener, el ple del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats va acordar remetre a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, una petició d’informació sobre el calendari previst per la campanya de vacunació contra la COVID-19. En concret, se sol·licitava: “si hi ha previst algun protocol o fase específica per a aquests professionals – en referència als advocats en general i els lletrats que presten el servei públic del torn d’ofici i l’assistència jurídica gratuïta, en particular-”. La resposta remesa al Consell des de la Conselleria de Sanitat és que “es tindrà en compte per a traslladar al Ministeri de Sanitat … i que la Conselleria distribuirà la vacuna de la COVID-19 d’acord amb l’ordre que es defineix en l’Estratègia anteriorment citada…” (en la qual no figuren els professionals del dret).
Des de l’òrgan que representa a l’Advocacia de la Comunitat Valenciana, es defensa que els lletrats que es dediquen a un servei públic essencial com és l’Assistència Jurídica Gratuïta al ciutadà, han d’entrar en un calendari de vacunació amb un protocol específic. Això es deu al fet que “ja en els pitjors moments del confinament que es van viure amb la primera ona de la pandèmia, els companys van haver de passar per moments molt durs, sense les mínimes mesures de protecció i havent de treballar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana”, segons explica el president del CVCA, Agustín Ferrer.
Ferrer afirma que el perill al qual s’enfronten els professionals de l’Advocacia, en particular els advocats del Torn d’Ofici, és evident per ser un servei públic essencial. Al que s’afig que “moltes infraestructures en les quals es presta el servei d’atenció jurídica a detinguts i víctimes no disposen de les mínimes condicions que es requereixen de seguretat contra el coronavirus”. Des del Consell es fa especial referència a determinats jutjats al llarg de la Comunitat o dependències policials i de la guàrdia civil.
“Creiem que els professionals del dret que estan duent a terme una labor tan important com és garantir el dret de defensa del ciutadà, han de prestar-lo sense que això supose un perill per a la seua integritat física. De no ser així, el propi exercici d’aquest dret fonamental es ressentirà”, afirma el president del CVCA.