El CVCA sol·licita que els talons del Torn no hagen de ser segellats pel jutjat

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha sol·licitat en un escrit remés hui mateix a la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia que per a tramitar els talons del torn d’ofici, si més no els que es refereixen a actuacions el cobrament de les quals s’ha reportat en el període que va de l’1 de gener de 2020 a aquell en el qual s’alce l’estat d’alarma, no siga necessari el segellament per part del Jutjat. Donada la tessitura actual, això significa un absolut impediment perquè els lletrats d’ofici puguen interessar el cobrament de les actuacions realitzades, atés que no poden acudir al Jutjat al fet que se’ls segelle els talons.