El ICAE signatura un Conveni de Col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández per a impartir el Màster d’Advocacia i Procura

El Degà del Col·legi d’Advocats d’Elx (ICAE), Diego García i el Rector de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, Juan José Ruiz, han signat aquest matí un conveni de col·laboració. Mitjançant aquest acord, es regula la col·laboració entre la UMH i l’Escola Pràctica Jurídica del ICAE per a impartir conjuntament la formació professional exigida en el capítol segon de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d’Accés a les Professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals.

A la signatura han assistit, també, el vicerector de Professorat, José Carlos Espigares; el director del Màster, el professor de la UMH Alfonso Ortega; així com la diputada segona i codirectora del Màster, María Teresa Sempere; i la tresorera del ICAE, Francisca Bailèn.

En finalitzar l’acte, el rector de la UMH, Juan José Ruiz, ha signat en el Llibre d’Honor del Col·legi d’Advocats d’Elx (ICAE).

Font: La Secretaria del ICAE.