Els especialistes apel·len a la responsabilitat dels pares per a garantir la reputació digital dels seus fills quan complisquen la majoria d’edat

  • La rectora de la Universitat d’Alacant inaugura el Curs d’Estiu Rafael Altamira “Dret i normativa en xarxes socials i plataformes en línia”, que acull la seu del ICALI.
  • La protecció de les dades personals i imatge dels menors, l’aplicació del dret internacional privat en xarxes socials i el règim jurídic de les plataformes en línia centren la primera jornada del curs.

L’excessiva exposició a les xarxes socials dels menors per part dels seus pares i mares pot perjudicar la seua empremta digital una vegada complisquen la majoria d’edat. Així els han assenyalats diversos experts en la primera jornada del curs “Dret i normativa de xarxes socials i plataformes en línia” que va acollir l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia d’Alacant (ICALI) la setmana passada, en el marc dels Cursos d’Estiu Rafael Altamira de la Universitat d’Alacant (UA).

Els especialistes subratllen a més les controvèrsies derivades de la falta d’un procés de verificació efectiva en l’accés a xarxes socials per part dels menors d’edat i van assenyalar que això exigeix una màxima responsabilitat dels pares i tutors en l’ús de la imatge personal i dades dels seus fills.

La rectora de la UA, Amparo Navarro Faure, va inaugurar aquest curs, acompanyada del degà de la Facultat de Dret de la UA, Jaume Ferrer Lloret; el vicedegà del ICALI, Ignacio Gally Muñoz; i les codirectores del curs Plans Cabedo Serna i Catalina Alcázar Soto.

Les dues primeres ponències del curs, a càrrec dels professors de la Universitat de Granada Marta Morillas Fernández i Francisco Javier Durán Ruiz, van abordar la protecció de les dades i de la pròpia imatge dels menors enfront de fenòmens com el sharenting, pel qual els pares comparteixen fotografies o vídeos dels menors en diferents xarxes socials.

A continuació, el professor titular de Dret Civil de la UA Aurelio López-Tarruella Martínez va analitzar els aspectes i aplicació del Dret Internacional Privat de les xarxes socials. I per a culminar aquesta primera jornada, el professor titular de Dret Civil de la Universitat d’Alacant Julián López Richart va oferir una visió panoràmica del règim jurídic i responsabilitat civil de les plataformes en línia.

En la segona jornada, el programa va acollir temàtiques com l’ús de les dades de caràcter personal dels usuaris, la regulació dels contractes relatius a habitatges d’ús turístic i les garanties dels consumidors.