Estimat recurs del Col·legi de Biscaia enfront de la resolució de l’Autoritat Basca de la Competència relativa al Torn d’Ofici

La Sala dels Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia del País Basc ha dictat Sentència, que estima íntegrament el Recurs interposat pel Col·legi de l’Advocacia de Bizkaia, enfront de la resolució de l’Autoritat Basca de la Competència de data de 20 de Març de 2017, que li imposava una sanció de 100.000EUR per haver-se negat a inscriure a una col·legiada, amb despatx principal a Madrid, en els torns d’ofici i assistència al detingut de Bilbao, Getxo i Barakaldo.

Hem de destacar que la Sentència- que conté un pronunciament estimatori de la postura del Col·legi de Bizkaia i imposa expressament les costes del procediment a l’Autoritat Basca de la Competència minorades en un 50% de les que pogueren haver-se causado,- assenyala que com afirma amb rotunditat la part recurrent, tractant-se d’un servici professional amb connotacions clares de servici públic, i sense contingut econòmic, sense oferta professional de servicis, ni lliure fixació de remuneracions o honoraris, no cal parlar d’un mercat de prestació dels mateixos i la Llei de Defensa de la Competència, per pròpia determinació de la Llei 2/1974, no és aplicable al cas.”

I continua assenyalant que “La interrogant més òbvia és si, basant-se en eixa caracterització, podria considerar-se empresa a l’Advocat col·legiat que exercix l’activitat d’Assistència Jurídica Gratuïta, i la resposta negativa ens resulta palmària, molt al marge que eixa definició del TJUE randa plenament amb l’activitat professional lliure dels professionals col·legiats en l’ICASB -article 2.1 LCP-, que també en este cas, com en el dels Països Baixos, els qualificaria com a tals empreses.”