La Fundació Mutualitat Advocacia Obert el termini per a la sol·licitud d’Ajudes d’Estudis

Conscients del valor capital de l’educació, la Fundació Mutualitat Advocacia ha llançat una nova convocatòria d’ajudes per al curs acadèmic 2020/2021, a fi de tendir la mà a aquells mutualistes, i les seues famílies, que majors dificultats econòmiques presenten, ajudant a fer front a les despeses derivades de l’escolarització primerenca, ensenyaments primaris i secundaris, educació especial, formacions professionals i estudis universitaris.
Per a això, i com a novetat, en aquesta ocasió, la Fundació ha implementat un nou sistema d’objectivació en l’assignació de la concessió d’ajudes que posarà en valor noves realitats i circumstàncies vitals com a nous models de família, detriments d’ingressos i cessanties laborals o persones a càrrec amb diversitat funcional i/o pèrdua d’autonomia personal, entre altres.