L’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Elx celebra la primera reunió del seu Observatori de la Justícia

Reunión con la secretaria coordinadora provincial de LAJs

Aquest dimecres 22 de novembre s’ha celebrat en la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Elx, la primera reunió de l’Observatori de la Justícia a Elx, reunió en la qual han participat tots els operadors jurídics de la Ciutat de la Justícia d’Elx (OJICAE).

El OJICAE és una iniciativa de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Elx, pionera a Espanya, que sorgeix davant la necessitat manifestada per tots els agents o operadors jurídics que intervenen en l’Administració de Justícia a Elx, de crear un fòrum en el qual es puguen intercomunicar i debatre diferents propostes, amb la finalitat de millorar el funcionament de la Justícia i que redunde en una millora de l’activitat realitzada pels professionals de l’advocacia.

És un projecte que ix a la llum després de diversos mesos de treball, que compta amb el suport des del seu inici de tots els agents jurídics que intervenen a Elx. Aquest Observatori és una iniciativa que pretén sumar voluntats, que té com a fi principal la millora del servei públic de l’Administració de Justícia que tant preocupa els professionals de l’advocacia i als ciutadans.

El OJICAE és un projecte la fi primordial del qual és millorar l’activitat dels professionals de l’advocacia en la seua relació diària amb tots els operadors jurídics de la ciutat d’Elx.

És una eina del ICAE per a traslladar i rebre informació, posar en comú les necessitats que en l’exercici professional tenen els advocats, sense oblidar que la millora del funcionament de tots els operadors jurídics redundarà en benefici de la nostra activitat professional.

OBJECTIUS:

1.- Servir com a instrument de comunicació, intercanvi d’informació, coordinació i cooperació entre els diferents operadors jurídics per a millorar l’eficiència i la qualitat de l’administració de justícia a Elx.

2.-Traslladar informació de cada operador jurídic als altres de les seues necessitats, queixes o suggeriments per a un millor desenvolupament de la seua activitat professional.

3.- Resolució de problemes: Analitzar i abordar desafiaments i problemes, individuals o comuns, buscant solucions a aquests.

4.- Tindre coneixement de les queixes presentades pels Advocats en l’acompliment de la seua professió pel funcionament de l’administració de justícia i transmetre als professionals les queixes que al seu torn es puguen plantejar per l’actuar dels seus col·legiats.

5.- Realitzar peticions conjuntes a l’Administració Pública de millora de les instal·lacions, creació de nous òrgans, dotació de personal o creació de nous serveis a la Ciutat de la Justícia d’Elx.

6.- Millorar les relacions entre el ciutadà i l’Administració de justícia.

7.- Potenciar les bones relacions entre els diferents agents jurídics a la Ciutat d’Elx.

PROMOTOR: IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS D’ELX.

PARTICIPANTS CONVIDATS:

 • Col·legi Procuradors.
 • Col·legi de Graduats Socials.
 • Jutge Degà.
 • Fiscal Cap.
 • Lletrats de l’Administració de Justícia.
 • Representants treballadors de l’Administració de Justícia.
 • Policia Nacional.
 • Policia Local.
 • Guàrdia Civil.
 • Audiència Provincial seu Elx.
 • Conselleria de Justícia de la Comunitat Valenciana.

REUNIONS PERIÒDIQUES: es realitzarà una reunió semestral preferentment en els mesos de gener i juny.

CONVOCATÒRIA: la realitzarà el Degà d’Il·lustre Col·legi d’Advocats.

LLOC DE CELEBRACIÓ: Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Elx.

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Elx ha posat damunt de la taula els problemes que tenen els professionals de l’advocacia en l’acompliment del seu treball, s’han realitzat peticions, s’ha informat i s’ha convidat als operadors jurídics:

PETICIONS:

 • La petició que els assenyalaments i resolució dels procediments judicials es realitzen en períodes de temps més reduïts.
 • Petició que l’hora d’inici de les actuacions judicials es realitze de manera puntual.
 • Petició que es millore el tracte als professionals de l’advocacia per part dels funcionaris de l’Administració de Justícia.
 • Petició de més espai per a la seu col·legial i per a l’oficina on es presta el Servei d’Orientació Jurídica a la Ciutat de la Justícia.
 • Petició de millora de les condicions en les quals presten els seus serveis els professionals de l’advocacia en les dependències policials.
 • Petició de poder disposar de xarxa wifi en el palau de justícia.
 • Petició que siga una realitat l’Expedient Judicial Electrònic que situe als Jutjats d’Elx a l’altura del Segle XXI.
 • Petició d’establir un protocol d’actuació en el servei que presten els advocats quan estan de guàrdia en els Jutjats.

INVITACION:

 • Invitació a tots els operadors jurídics perquè puguen participar en les Jornades, conferències, cursos, etc. organitzats per la Comissió de Formació del ICAE tant com ponents com oients.
 • També invitació a participar en les diferents seccions especialitzades en cada matèria del Dret del *ICAE. Comité assessor extern de cada secció. Les seccions que estan funcionant són:
 • Dret penal.
 • Dret mercantil i propietat industrial.
 • Dret digital i innovació tecnològica.
 • Dret de Violència de gènere.
 • Dret Laboral.
 • Dret de família.
 • Dret administratiu i urbanisme.
 • Dret de responsabilitat civil.
 • Dret d’estrangeria.

Els intervinents en la reunió han valorat positivament la iniciativa del ICAE i han posat en comú la problemàtica, queixes i suggeriments de cadascun dels operadors jurídics als quals representen.

Font: ICAE