Proclamació de candidatura a les eleccions del Molt Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira per a diputat 1r, diputat 3r i tresorer

La Junta de Govern del Molt Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira va convocar eleccions el dia 3 de novembre de 2020 per als càrrecs de diputat 1r, diputat 3r i tresorer, eleccions previstes per al 18 de desembre de 2020.
Finalitzat el termini de presentació de les candidatures per a aquestes eleccions de renovació parcial de càrrecs de Junta de Govern, i havent-se presentat solament una candidatura en termini i forma, es proclamen candidats Electes per als següents càrrecs a: Dª Mª Grissela Felguera Castillo, com a diputada 1a; Sr. Evaristo Soler Llacer, com a diputat 3r; i Sr. Carles Aranda Mata, com a tresorer.