Últims dies per a sol·licitar les ajudes del Pla de Recursos Digitals del CGAE perquè cap advocat es quede arrere tecnològicament

El Consell General de l’Advocacia va posar en marxa al començament del mes de febrer un Pla Extraordinari de Recursos Digitals per a l’Advocacia afectada per la pandèmia del Covid-19, amb l’objectiu d’ajudar a advocats i advocades que hagen vist minvada la seua capacitat econòmica a conseqüència de la pandèmia. El Pla, a través de diferents recursos i formacions, persegueix que cap professional de l’advocacia es quede arrere tecnològicament. El pròxim dia 12 de març finalitza el termini per a sol·licitar-lo.

Aquest Pla s’estructura en dues àrees: recursos digitals –amb l’objectiu de millorar el treball en la gestió del temps i recursos del despatx, d’una banda; i fomentar la difusió de serveis i captació de clients, per un altre- i ajudes per a maquinari i programari.

L’àrea de Recursos Digitals es divideix al seu torn en cinc línies, que aborden diferents aspectes tecnològics i organitzatius:
  • Digitalització de despatxos: els adjudicataris obtindran un paquet de productes per al treball en el núvol, sincronització de dispositius, ciberseguretat dels seus equips i altres aplicacions d’ús quotidià.
  • Presència digital del professional: els qui reben aquest recurs obtindran una web especialment dissenyada per a l’oferta de serveis jurídics, així com una aplicació per al maneig conjunt i coordinat de les xarxes socials del seu despatx. Li acompanyaran els coneixements oportuns per al posicionament web i de la identitat digital.
  • Màrqueting digital per a la captació de clients: els professionals que es beneficien d’aquesta línia adquiriran un codi per a la captació de clients a través d’anuncis ‘pay per clic’ en Google. Els capacitadors d’aquesta línia acompanyaran als advocats en la implementació dels seus anuncis i en l’avaluació de les seues campanyes, per a poder orientar-les a la consecució dels resultats desitjats, la captació de clients.
  • Gestió econòmica: el coneixement d’una eina per al càlcul de costos i per al maneig d’ingressos i despeses permetrà als qui s’acullen a aquesta línia tindre un control minuciós dels seus resultats i necessitats en termes econòmics.
  • Gestió de despatxos: l’aplicació de gestió permetrà al professional identificar els temps que dedica a cada tasca del despatx, l’esforç que consumeix l’atenció a cada client, el que es correspon amb la redacció de cadascuna de les accions jurídiques que es duen a terme i, en definitiva, conéixer la dedicació que requereix cada tipus de cas a cadascun dels integrants del despatx.
Com a complement als recursos digitals, el Consell General de l’Advocacia disposarà també d’ajudes econòmiques per a l’adquisició d’ordinadors portàtils, dispositius mòbils, tauletes o escàners. Els dispositius tindran un preu bonificat. A més, s’obrirà un procés paral·lel per a l’adquisició de determinats productes de programari en funció de les necessitats detectades per a la consecució dels recursos digitals.
BENEFICIARIS
Podran beneficiar-se d’aquests recursos els advocats i advocades col·legiats com a exercents abans del 14 de març de 2020, que no es troben en situació d’incapacitat professional i que hagen vist minvada la seua capacitat econòmica a conseqüència de la pandèmia. Per a poder sol·licitar les ajudes, el conjunt d’ingressos no ha de superar els 45.000 euros bruts en l’exercici de 2019.
En el cas dels qui exerceixen per compte propi, es considera que la seua capacitat econòmica ha minvat en els supòsits en què els seus ingressos en el primer semestre de 2020 s’hagen vist reduïts, almenys, en un 30% respecte als ingressos del primer semestre de 2019. Entre els qui exercisquen per compte d’altri o de manera col·lectiva, es considerarà minvada la seua capacitat econòmica quan els seus ingressos del primer semestre de 2020 s’hagen vist reduïts en, almenys, un 30% respecte als del segon semestre de 2019 per l’adopció de mesures de regulació d’ocupació per part de l’ocupador a conseqüència del Covid-19.
Les sol·licituds podran presentar-se fins al 12 de març a través del formulari habilitat en www.abogacia.es/planderecursos. Per a realitzar consultes o resoldre dubtes relacionats amb aquest Pla Extraordinari de Recursos o amb la presentació de sol·licituds, els interessats poden contactar a través d’aquest correu electrònic: planrecursos@abogacia.es.
Accedeix a les bases completes de la convocatòria, fent clic en el següent enllaç: