Tots els juís celebrats amb jurat a Castelló conclouen amb veredicte de culpabilitat

El 100% dels juís celebrats per mitjà del procediment del jurat en l’Audiència Provincial de Castelló durant l’any 2017 es va resoldre amb un veredicte de culpabilitat. De la mateixa manera, en els assumptes vistos amb el mateix procediment en el que portem de 2018, es manté este percentatge.

En total l’Audiència Provincial ha celebrat en estos dos anys (2017 i 2018 fins al mes de setembre) 8 juís en què va intervindre el jurat popular, procediment pel qual, entre altres, es jutgen delictes d’homicidi, assassinat, suborn, violació de domicili o malversació de cabals públics.

En altres tres casos, tramitats per jurat, el tribunal popular no va arribar a constituir-se perquè acusacions i defenses van aconseguir una conformitat, els acusats van admetre els fets i es van declarar culpables, la qual cosa va fer innecessària la constitució del tribunal popular.

En les 4 vistes celebrades en 2017, els ciutadans llecs en Dret que integren el tribunal popular van trobar culpables als acusats dels fets que se’ls imputaven. En els primers nou mesos d’enguany l’Audiència de Castelló ha celebrat altres 4 juís per este procediment i també en tots ells el jurat va emetre veredicte de culpabilitat.