La Unió Internacional d’Advocats publica un document sobre els Principis Essencials de la Professió d’Advocat

La Unió Internacional d’Advocats (UIA) ha fet públic un document en el qual s’estableixen els que, des de l’organització internacional, consideren els “Principis essencials de la professió d’advocat”. El document va ser aprovat mitjançant la resolució ratificada durant l’Assemblea General celebrada per l’entitat a Porto el passat 30 d’octubre de 2018.

Els principis enumerats són un total de huit, relacionats amb els valors bàsics de la professió, i van des de la independència de l’advocat i dels col·legis professionals, passant per la confidencialitat del professional amb el client, la prohibició d’actuar quan existisca un conflicte d’interessos, la companyonia i la contribució a una bona Administració de Justícia, així com el dret a una remuneració justa, entre altres.

El memoràndum, redactat pel subcomité encarregat d’aquesta qüestió, indica que el text no es concep com un Codi deontològic d’obligat compliment, sinó que “constitueix únicament l’expressió d’una base comuna d’idees del conjunt dels Col·legis, i són al mateix temps una síntesi de les principals regles nacionals i internacionals que regeixen la professió de l’advocat, i una meta a aconseguir en un Estat de dret idea”.

Pots consultar el document complet fent clic en el següent enllaç:

PRINCIPIS ESSENCIALS DE LA PROFESSIÓ D’ADVOCAT