Acord urgent de la Sala de Govern del TSJCV de 15/09/2017

   

A l’espera que concloguen les labors de neteja i condicionament i comunique la Conselleria de Justícia de manera expressa si l’edifici està ja habitable i es pot accedir sense risc, la Sala de Govern del TSJCV acorda:

  • Declarar la inhabilitat de totes les actuacions judicials dels Jutjats de Primera Instància número 1 a 4 de València fins al 24 de setembre sense perjuí de la seua pròrroga.
  • Declarar la inhabilitat i suspensió de totes les actuacions judicials dels Jutjats de Primera Instància números 5 a 7 i 10 de València fins al dia 24 de setembre, excepte per a la celebració de vistes i juís ja assenyalats.
  • Se sol·licita a la degana de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de València que en la mesura que siga possible la presentació d’escrits s’efectue de manera escalonada.
  • Es va a habilitar un Servici d’Informació al Públic en el hall de la Ciutat de la Justícia per a informar sobre els juís i vistes dels Jutjats de Primera Instància 5 a 7 i 10 i les sales multiusos on se celebraran.

Adjuntem Acord: E.G. 165.17.- 15.09.2017 APU