Anomalies en la presentació d’escrits per LexNET després de l’actualització de 6 de maig de 2022

S’ha tingut coneixement hui que, després de l’actualització de LexNET, efectuada el passat dia 6 de maig, que va ser efectiva el dilluns dia 9 de maig, alguns escrits presentats tant per procuradors/res com per lletrats/des, en casos en què no és necessària la representació processal, no han arribat a la safata d’interoperabilitat del sistema LexNET i, per tant, al Jutjat de destí, i això, a pesar que obre en poder dels lletrats l’acuse de rebut de la seua remissió. D’ací que, s’haja de conservar tal acuse per a justificar, en el cas que fóra necessari, la presentació de l’escrit i la data de la mateixa.

Esta incidència no afecta tots els escrits, ni ho és en tots els Jutjats, sense que es puga determinar en quins d’ells s’ha produït, la qual cosa s’informa perquè es verifique si els escrits presentats a partir del dia 9 de maig han arribat al Jutjat de destí.

Encara que la DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA, SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL (MINISTERI DE JUSTÍCIA) notifica que l’anomalia del servici es va produir el dia 9 de maig, és aconsellable revisar els enviaments efectuats durant els últims 13 dies, des que va tindre lloc l’última actualització de LexNET, el dia 5 de maig.