Bases del Premi d’Estudis Jurídics 2018 de la RAVJL

RAVJL

La Reial acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació ha anunciat la convocatòria del Premi Estudis Jurídics RAVJL 2018, un reconeixement que pretén premiar obres o treballs jurídics sobre matèries generals o temes monogràfics determinats. Un guardó que s’entrega per segon any consecutiu.

Podran participar i optar al Premi persones llicenciades en Dret que compten amb una trajectòria professional com a jurista del menys 5 anys, i que presenten una monografia original sobre qualsevol tema jurídic, amb una extensió mínima de 50 pàgines, abans de l’1 de setembre de 2018. A més, els candidats hauran de presentar el seu Currículum Vitae així com una instància escrita de puny i lletra en què se sol·licite la concessió del Premi i expresse els motius pels quals creu que ha de concedir-se-li.

El Jurat estarà integrat per cinc membres, d’entre els que es troba el Secretari de la RAVJL, que serà el Secretari del Jurat. El Jurat estarà presidit pel President de la Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació o en qui este delegue. Els membres del Jurat seran designats pel Ple de la RAVJL. La seua composició es farà pública en el mes de maig en la pàgina web de la RAVJL.

Les candidatures s’hauran de presentar personalment en l’ICAV (Plaça Tetuan de València) , on té la seua seu la RAVJL, o per correu certificat. Es poden consultar les bases del Premi en la web de l’Acadèmia: www.ravjl.com