Clausura del curs de formació per al Torn d’ofici sobre segona oportunitat en el ICAE

Clausura del curso de formación para el Turno de oficio sobre segunda oportunidad en el ICAE

Durant la vesprada del dilluns 23 de maig, va tindre lloc en la Sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Elx (ICAE) la Clausura del “Curs Segona Oportunitat Concurs Persona Física, Empresari i No Empresari”, dins del Pla de formació del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA), proposat des de la comissió de formació del ICAE i organitzat per la Secció de Dret Mercantil i Propietat Industrial.

El Col·legi d’Advocats d’Elx compleix així amb d’un dels seus objectius principals, com és la formació jurídica contínua, especialitzada i de qualitat, en el qual han participat més de 700 advocats, entre presencials i en streaming.

Aquest curs s’ha celebrat en Sala d’actes ICAE durant els dies 8, 15 i 22 de maig i ha comptat amb la participació dels magistrats especialistes en dret mercantil Don Salvador Vilalta Menadas i Don Jacinto Talens Segui, Magistrats titulars dels Jutjats del Mercantil núm. 1 i 2 de València; Don Juan Ignacio Martínez Aroca, Magistrat titular del Jutjat del mercantil núm. 2 d’Alacant; Don Leandro Blanco García-Lomas, del jutjat del mercantil 3 de Múrcia; Don José Luis Fortea Gorbe del Jutjat del Mercantil 4 d’Alacant; i Don José Soriano Guzmán del Jutjat del mercantil núm. 19 de Madrid, Don Gustavo Andrés Martín Martín, del Jutjat del mercantil núm. 1 d’Alacant i Don Francisco Cabrera Tomás del Jutjat del mercantil 3 d’Alacant amb seu a Elx.

En el curs es van tractar temes tan actuals i interessants com el concurs sense massa de consumidors i autònoms, l’exoneració del passiu insatisfet, el procediment especial de microempreses en els autònoms, l’exoneració del crèdit públic i de diverses qüestions prejudicials plantejades davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l’exoneració de deutes en els concursos de creditors.

En aquesta mateixa línia des de la comissió de formació de Col·legi d’Advocats d’Elx amb la col·laboració de les diferents seccions es troben programades per a dilluns que ve 29 de maig, i organitzada des de la Secció de Dret Laboral, una jornada sobre “Qüestions actuals sobre temps de treball” i “Qüestions actuals sobre acomiadament disciplinari”. La qual serà impartida pel Magistrat del Tribunal Suprem Don Antonio V. Sempere Navarro.

El ICAE contínua treballant per la formació integral dels col·legiats pel que en breu se’ls informara dels cursos i jornades programats per a el mes vinent de juny.

Pots veure novament el curs:

Curso segunda oportunidad concurso persona física, empresario y no empresario

Font: ICA Elx