Comunicat oficial de l’ICAE sobre la creació dels Jutjats de 1a Instància nº7 i nº8 d’Elx

El Boletín Oficial del Estado va publicar el 16 d’octubre la pròxima posada en marxa del Jutjat de 1a Instància núm. 7 d’Elx, que es trobava suspesa des de l’any 2.010; també va publicar la creació i pròxima posada en marxa del Jutjat de 1a Instància núm. 8 d’Elx.

Elx és el partit judicial els Jutjats civils del qual tenen la major càrrega de treball de tota Espanya, i per a equiparar-nos a partits judicials amb un volum de població equivalent al nostre, seria necessària la creació d’altres dos jutjats més, els números 9 i 10; per això l’efectiva posada en funcionament dels jutjats núm. 7 i 8 és una necessitat imperiosa que no admet demora.

La premsa de la setmana passada donava notícia dels propòsits de la Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana de transformar el Jutjat núm. 7 en Registre Civil, deixant per a no se sap quan la posada en marxa del Jutjat de 1a Instància núm. 8 d’Elx.

El Col·legi d’Advocats d’Elx manifesta la seua rotunda protesta i oposició a què, una vegada més, es frustre la imprescindible creació i posada en marxa de nous jutjats civils en la nostra ciutat. El que ocórrega amb els Jutjats núm. 7 i 8 de 1a Instància, la seua efectiva posada en funcionament, no més tard del dia 1 de gener de 2.018, o la seua transformació en Registre Civil, suspensió, ajornament, … etc. ens donarà la mesura real del compromís de la Conselleria de Justícia amb l’efectiva solució dels problemes que afligixen a la planta judicial d’Elx.

Pel que es referix al Registre Civil, el Col·legi d’Advocats d’Elx reclama un Registre Civil exclusiu, que millore la qualitat del servici que hui es presta en el que de fet funciona com a jutjat de 1a Instància núm. 3 bis, que compta amb dotació de funcionaris, lletrat i jutge dedicats exclusivament al Registre Civil.

En absolut podem acceptar que la conversió de l’actual jutjat-registre civil núm. 3bis, en un registre exclusiu puga fer-se a costa de reduir un dels dos jutjats de 1a instància l’aprovació a penes del qual fa 30 dies que es va publicar en el BOE, i que resulten absolutament imprescindibles per a tractar de pal·liar les greus carències que hui patix la planta judicial civil en la nostra ciutat.

Secretaria ICAE