Consellers de l’Advocacia prestaran assessorament jurídic a la ONG Reporters Sense Fronteres

Consellers i Conselleres de l’Advocacia Espanyola prestaran assessorament jurídic, en l’àmbit de la seua activitat com a lletrats i lletrades, a l’associació Reporters Sense Fronteras-España, gràcies al conveni subscrit entre la presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola, Victòria Ortega, i el president de Reporters Sense Fronteras-España, Alfonso Armada.

Per la seua banda, Reporters sans Frontieres R.S.F Secció Espanyola col·laborarà amb l’Advocacia Espanyola en activitats de promoció i defensa dels Drets Humans, especialment les relacionades amb el dret a la informació i la llibertat d’expressió arreplegats en l’article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans i l’article 20 de la Constitució Espanyola.

La col·laboració entre ambdós organitzacions inclou la informació sobre la situació de defensors de drets humans amenaçats pel desenrotllament de la seua labor de què poguera tindre coneixement Reporters Sense Fronteres Secció Espanyola.

¡A la firma del conveni, efectuada el dia 21 de maig en la seu del Consell General de l’Advocacia Espanyola, han assistit, a més d’Armada, les dos vicepresidentes de l’associació, Macu de la Cruz i Alicia Gómez Montano.