Continua obert el termini de presentació de treballs per al Premi d’Estudis Jurídics 2020 de la RAVJL

La Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació (RAVJL) continua amb la recepció de treballs per a la convocatòria de la IV Edició del Premi d’Estudis Jurídics RAVJL 2020, oberta el mes de juliol passat. El prestigiós guardó, que premia obres o treballs jurídics sobre matèries generals o temes monogràfics determinats, s’entrega per quart any consecutiu, i consisteix en un Diploma acreditatiu i una dotació econòmica de 3000 euros.
Poden participar i optar a alçar-se amb aquest reconeixement, les persones llicenciades o graduades en Dret que compten amb una trajectòria professional com a jurista d’almenys 5 anys, i que presenten una monografia original inèdita sobre qualsevol tema jurídic, amb una extensió mínima de 50 pàgines, abans del 31 d’octubre de 2020. A més, els candidats hauran de presentar el seu Curriculum vitae, així com una instància escrita de pròpia mà en la qual se sol·licite la concessió del Premi i s’expressen els motius pels quals creu que ha de concedir-se-li.
El Jurat d’aquesta edició estarà integrat per quatre membres, entre ells el secretari de la RAVJL, Antonio Sotillo, que serà el secretari del Jurat, el qual serà presidit per l’Acadèmic Miguel Guillot, per delegació de la presidenta de la Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació. Així mateix, formaran part d’aquest tribunal, com a vocals, els també Acadèmics Mª José Santacruz i Francisco De Paula Blasco.
Les candidatures i els respectius estudis o treballs es presentaran personalment en l’ICAV, on té la seua seu la RAVJL, situada en la Plaça Tetuan, núm. 16, de València (46003), o per correu certificat, acompanyant còpia del mateix en suport digital.
Consulta les bases de la convocatòria: