Convocat el segon exámen d’accés a l’Advocacia de 2020

Igual que la primera prova, se celebrarà online a través de la plataforma AVEX de la UNED
El Ministeri de Justícia i el Ministeri d’Universitats han convocat la segona prova d’avaluació de l’aptitud professional per a l’exercici de l’advocacia que, igual que la primera, se celebrarà de manera online de manera síncrona a través de la plataforma AVEX de la UNED.
L’avaluació consistirà en una prova escrita objectiva de contingut teoricopràctic amb contestacions o respostes múltiples, el contingut de les quals s’ajustarà a la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado i tindrà una duració de 3 hores.
La sol·licitud d’inscripció haurà de presentar-se de manera telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilitzant Cl@ve com a sistema d’identificació electrònica per part dels aspirants. El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció en l’avaluació serà de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de publicació d’aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (la convocatòria es va publicar en el BOE del 19 de setembre de 2020).
Tota la informació sobre l’avaluació es publica en el portal del Ministeri de Justícia en aquest enllaç.