Descripció dels servicis que es presten en la Ciutat de la Justícia en els pròxims dies

Després de les diferents informacions emeses en els últims dies pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’incendi de diumenge passat en la Ciutat de la Justícia de València; vos passem un breu resum de com queden els servicis que es presten fins a dilluns que ve a les 24.00 hores.

Segons allò que s’ha acordat pel TSJCV, es prorroga en la Ciutat de la Justícia de València, la inhabilitat processal els dies dijous 14, divendres 15, dissabte 16, diumenge 17, dilluns 18 de setembre de l’any en curs, valorant-se l’esmentat dilluns 18 “les noves circumstàncies que es produïren per a adoptar la decisió que procedisca”, segons es reflectix en els acords.

S’excepciona a l’anteriorment exposat, el Registre Civil que obri de 09.00 a 12.00 per a inscripcions i certificacions; a més del Jutjat de guàrdia de detinguts, incidències i Jutjat de Guàrdia de Violència sobre la dona.

Adjuntem els diferents acords adoptats:

ACORD DIA 11: EG165.17 APU

ACORD DIA 12: EG165_17APUreanudacion

ACORD DIA 13:  ACUERDO SALA

ACORD DIA 14: ACUERDO SALA 14_9_17001