Disponibles en vídeo totes les jornades formatives del Cicle d’especialització per al TO del CVCA 2021

Des d’el mes d’abril passat, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha estat impartint cursos i jornades, a través dels diferents Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana, com a part del programa del Cicle d’especialització per al Torn d’Ofici, que cada any s’organitza des de la institució. Una activitat formativa totalment gratuïta per als col·legiats i col·legiades de l’advocacia valenciana, en estar subvencionada per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.
Al llarg d’aquests mesos, el Cicle ha oferit un ampli programa formatiu en el qual s’han tractat assumptes d’interés relacionats amb el dret d’estrangeria, la llei de segona oportunitat, el dret de família, el dret de menors, la violència de gènere, o el càlcul de penes i les actuacions d guàrdia, entre altres matèries rellevants per a la defensa de la ciutadania en l’exercici de l’advocacia. Cursos que han sigut impartits íntegrament de manera telemàtica.
Després de la finalització del Cicle, els vídeos i la documentació de les jornades es troben disponibles per a tot aquell que no haja pogut assistir a qualsevol dels cursos, en el nostre canal de Youtube i en aquesta mateixa pàgina web, on es poden visualitzar en el moment en què es desitge i tantes vegades com es vulga. Tot això amb la finalitat de contribuir a la formació especialitzada dels col·legiats de la Comunitat Valenciana, tan rellevant per a un correcte exercici de la professió de l’advocacia.