Disponibles en video tots els cursos del Cicle d’especialització per al Torn d’Ofici realitzats fins al moment

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats posa a la disposició de qualsevol persona interessada tots els vídeos dels cursos impartits en el Cicle d’especialització per al Torn d’Ofici, organitzat pel CVCA i subvencionat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Així com la formació en directe del Cicle d’especialització per al Torn d’Ofici està reservada a lletrats que s’inscriguen en la formació i que posteriorment veuran reconeguda l’assistència amb un diploma acreditatiu, els enregistraments estan disponibles des que s’imparteixen en directe, de manera oberta i gratuïta, tant al canal de YouTube del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats com en la pròpia pàgina del CVCA en aquest enllaç.

Per tant, qualsevol persona, generalment lletrats, que ho desitge pot accedir a tots els cursos que s’han realitzat, podent visionar els enregistraments així com descarregar tota la seua documentació. Fins al moment, en aquest 2022 s’han realitzat una vintena de cursos que poden visionar-se de manera lliure i entre els quals destaca el «Curs d’assistència jurídica per a desplaçats d’Ucraïna» que es va realitzar òbviament amb motiu de l’arribada de refugiats després de la invasió per part de Rússia del país ucraïnés.