El 34% de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana afirma haver vist reduïts els seus ingressos més del 25% durant la pandèmia

Identificar els principals problemes als quals els advocats i advocades s’estan enfrontant en la professió aquest complicat any, a causa de la pandèmia, ha sigut l’objectiu de l’enquesta remesa el mes d’octubre passat pel Consell General de l’Advocacia Espanyola, presentada en el seu últim Ple. El document llança interessants resultats sobre l’estat de la professió i, cosa que és més important, sobre el que demanen els advocats i advocades dels col·legis i consells en aquests complicats moments per a tots.
Entre les dades més ressenyables que s’extrauen de l’enquesta destaca la important reducció d’ingressos patida pels professionals de l’Advocacia en aquest període respecte a l’any 2019. En concret, el 38% dels lletrats i lletrades consultats a la Comunitat Valenciana assenyalen que els seus ingressos s’han vist reduïts més del 25% des que començara la pandèmia. Un total de 432 persones han respost en aquest sentit, enfront de les 216 que afirmen que a penes han vist afectada la seua facturació.
D’altra banda, davant la pregunta de quin ha sigut la major dificultat a la qual s’han enfrontat en l’exercici professional durant els últims mesos, els consultats apunten per majoria a la reducció d’assumptes. El 41% dels professionals que han respost el qüestionari s’han decantat per aquesta opció (en total 473 persones) a la qual li segueix molt de prop `l’acumulació d’assumptes endarrerits a causa del confinament´, triada per un total de 383 advocats i advocades de la Comunitat.
El fet d’haver vist reduïts els ingressos afavoreix que la resposta més triada pels professionals davant la qüestió de quines mesures pretenen implantar en els despatxos per a millorar el seu funcionament, siga reduir les despeses fins que la situació econòmica millore. Així mateix, quant a la repercussió de la pandèmia en la prestació de Justícia Gratuïta, la major part dels advocats consultats consideren que l’emergència sanitària ha paralitzat l’Administració de Justícia causant seriosos perjudicis als sol·licitants de la Justícia Gratuïta.
Finalment són majoria els col·legiats i col·legiades de la Comunitat Valenciana els que afirmen no haver sol·licitat cap mena d’ajuda a l’Administració per a afrontar la crisi. En total 988 persones han contestat en aquest sentit, el 86% del total consultat en la Comunitat.