El 94% dels juís amb jurat popular celebrats a Alacant van concloure amb veredicte de culpabilitat

El 94% dels juís celebrats per mitjà del procediment del jurat en l’Audiència Provincial d’Alacant durant l’any 2017 i en els nou primers mesos de 2018 va acabar amb veredicte de culpabilitat.

En total l’Audiència Provincial ha celebrat en estos dos anys (2017 i 2018 fins al mes de setembre) 16 juís en què va intervindre el jurat popular, procediment pel qual, entre altres, es jutgen delictes d’homicidi, assassinat, suborn, violació de domicili o malversació de cabals públics. En tots es va emetre veredicte de culpabilitat, a excepció d’un d’ells, en el que el jurat va declarar als acusats no culpables.

Un dels juís haurà de repetir-se en el mes de desembre després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ho anul·lara pels problemes tècnics que es van registrar en la gravació de les vistes. En l’últim trimestre de l’any se celebraran tres juís més, que ja estan assenyalats, un a l’octubre i dos en el mes de novembre.

Sorteig biennal

L’Audiència Provincial d’Alacant va celebrar recentment el sorteig biennal per a triar els integrants de la bossa de candidats a jurat per als juís que se celebren en els dos pròxims anys (2019-2020) .

En el cas d’Alacant han sigut triats 3.500 ciutadans seleccionats per mostratge aleatori del total del cens de la província de majors de 18 anys, que ascendix a 1.227.589 persones, segons dades facilitats per la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral.

Una vegada celebrat el sorteig, s’ha enviat una comunicació als triats perquè tinguen coneixement de la seua inclusió en la llista de jurats i puguen al·legar en el cas que els afecte alguna de les situacions d’incompatibilitat, incapacitat o excusa que arreplega l’article 8 de la Llei del Jurat.

A partir d’ací, seran els jutges degans dels partits judicials a què pertanguen els municipis de què són veïns els ciutadans triats els que resolguen les reclamacions que s’hagen presentat.

Posteriorment, es dóna compte a l’Oficina del Cens, que depurarà la llista inicial

Una vegada comunicada la llista definitiva a la presidència de l’Audiència, a la presidència del Tribunal Superior de Justícia i a la Sala Penal del Tribunal Suprem, els ciutadans inclosos en la mateixa podran ser convocats per a formar part de qualsevol juí amb tribunal popular que se celebre en els anys 2019 i en el 2020.

Este procediment de sorteig per a l’elaboració de llistes de forma aleatòria està regulat en l’article 13 de la Llei del Jurat. El sorteig s’efectua amb un ordinador, utilitzant una combinació matemàtica que garantix l’aleatoriedad. El programa facilita la llista a través de combinacions numèriques. No es visualitzen noms ni cap altra dada que permeta la identificació dels ciutadans triats.

La Llei que regula este procediment disposa que la funció de jurat té la consideració de compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, als efectes de l’ordenament laboral i funcionarial. Els candidats poden al·legar causes d’incompatibilitats, prohibició o excusa per a no formar part del jurat. Si finalment el candidat formara part del jurat, la Llei contempla una retribució diària de 67 euros.