El CGAE rebutja la proposta del CGPJ per a especialitzar només un jutjat per província per a les clàusules hipotecàries

Rebuig unànime de l’Advocacia al pla d’urgència del Consell General del Poder Judicial per a especialitzar un Jutjat de Primera Instància en cada província per a tractar els litigis sobre clàusules sòl en les hipoteques. Esta decisió ha sigut presa en el ple de Consell General de l’Advocacia Espanyola.

Des del CGAE, consideren que este pla produïx un sobrecost afegit sobre els ciutadans a causa dels necessaris i, de vegades, dificultosos desplaçaments motivats pel procediment judicial.

A més, el pla proposat pel CGPJ generaria una clara desigualtat entre l’entitat financera demandada i els ciutadans, ja que els usuaris de productes hipotecaris necessitarien destinar més recursos econòmics -afegits als costos de temps per desplaçaments- per a defendre els seus drets davant del Jutjat de Primera Instància uniprovincial on es diluciden els assumptes sobre clàusules sòl en hipoteques.

Cal recordar que l’article 98.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial establix que el CGPJ podrà acordar de manera excepcional i pel temps que determine que un o més jutjats de la mateixa província i del mateix orde jurisdiccional assumisquen el coneixement de determinades classes o matèries d’assumptes; sempre amb informe favorable del Ministeri de Justícia, sentida la Sala de Govern i, si és el cas, la Comunitat Autònoma amb competències en matèria de Justícia.