El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats considera inútils i preocupants les mesures processals i organitzatives del RDLlei 16/2020

El Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, ha defraudat les expectatives de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana, atés que ni agilitarà la justícia ni servirà per a recuperar el temps perdut a causa de la crisi sanitària. Les mesures processals i organitzatives que conté són nímies i ineficaces per a combatre, no ja la inoperant i desastrosa situació de la justícia pre-crisi sanitària, sinó tampoc l’agreujament que s’ha produït arran de la suspensió de terminis, termes i actuacions, des del dictat del RDL d’estat d’alarma i les seues prorrogues posteriors.
L’advocacia és l’única professió que intervé abans, durant i després del procediment judicial i, per això, coneix a la perfecció tant les necessitats dels seus clients (la ciutadania) com les de l’administració de justícia, és la primera interessada en el bon funcionament de la justícia i s’erigeix com una veu experta que ha d’escoltar-se per a legislar les solucions a l’endèmic i ara més agreujat col·lapse judicial. Ha de recordar-se també que l’advocacia està i ha estat treballant durant la pandèmia, complint al 100% la seua labor d’assistència lletrada a la ciutadania, les 24 hores del dia.
El Ministre de Justícia ha apel·lat al diàleg mantingut amb totes les parts implicades, però la veritat és que les manifestacions de l’advocacia, la procura o de les associacions de Jutges o Fiscals no han sigut escoltades i el resultat ha sigut un RDL merament cosmètic que no soluciona ni un només dels problemes que tenia, té i, vistes les mesures adoptades, desgraciadament continuarà tenint, l’administració de justícia.
Efectivament, les mesures adoptades pel Ministeri, resulten del tot ineficaços i inoperatives. L’RDL ni dota ni imposa realment la dotació de mitjans tecnològics als funcionaris per a teletrabajar amb seguretat, es “recomanen” les vistes telemàtiques però no s’adopta ni una sola mesura per a la seua implantació, no es creen nous jutjats, ni es crea o imposa la creació d’un expedient electrònic accessible per a tots telemàticament sinó que, en 2020, es perpetua la justícia del paper, de la trucada telefònica, del fax com a mitjà de notificació i del voluntarisme dels qui amb el seu sobresfuerzo aconsegueixen que en els seus jutjats els retards siguen “raonables”.
Per aquests motius les propostes del RDL estan abocades al fracàs i la cosmètica mesurada d’habilitar 20 dies d’agost no sols no ajudarà a solucionar el problema sinó que l’agreujarà, atés que això òbviament no modifica ni pot modificar el dret a les vacances dels funcionaris, LAJs, jutges i fiscals, que en conseqüència s’escalonaran al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre, convertint aqueixos tres mesos en inoperatius en faltar alguna de les persones necessàries per a l’impuls de l’expedient o la celebració de judicis.
Trobem a faltar això que amb caràcter general s’ha denominat “la nova normalitat”, desconeixem la desescalada judicial, quins seran les seues fases, què passa amb els assenyalaments d’aquest mes i dels pròxims. Quins plans tenen? Què i com es farà? L’Advocacia, i la ciutadania a la qual defensa, viu sumida en el desconcert i ni tan sols coneix si els judicis que s’anaven a celebrar demà, o la setmana que ve, se celebraran o no, perquè l’RDL no indica ni un sol criteri per a saber-lo i, davant aqueixa falta d’instruccions, cada Jutjat éstá fent el que considera oportú sense advertiment previ. L’efectiu dret de defensa és totalment incompatible amb la urgència i la desorganització.
Per tot això, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats exigeix que s’adopte un pla eficaç, operatiu i real per a remuntar la inactivitat quasi total de la justícia per la crisi sanitària i una volta a la plena activitat reglada i consensuada que permeta a l’Advocacia dur a terme el seu exercici, amb la professionalitat i dignitat que li honra i que la ciutadania necessita. Per això, exigim al Ministeri de Justícia que atenga les propostes que l’Advocacia Espanyola, com a interlocutora experta i lleial, li està fent per a trobar les solucions a aquesta crisi de la justícia. És temps de rectificar.