El CVCA aprova per unanimitat el seu Codi Ètic de Conducta i de Bon Govern

Noticia El CVCA aprueba por unanimidad su Código Ético de Conducta y de Buen Gobierno

El Ple del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha aprovat per unanimitat el Codi ètic de conducta i de bon govern del CVCA. Un document que regirà les línies a seguir pels membres vinculats a aquesta corporació, ja que si tot professional de la advocacia deure comportar-se de manera irreprotxable des del punt de vista de la deontologia, els membres del CVCA deuen, a més actuar amb especial transparència en l’exercici de les seues funcions col·legials, vetlant perquè la seua conducta reflectisca fidelment la posició que els correspon com a representants del CVCA i de la professió en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Així, a través d’aquest instrument el CVCA irá emetent els principis, pautes i directrius que han de respectar tots els membres del ple, en l’exercici de les seues funcions, aixi com els Coordinadors de les comissions, els llocs de lliure designació i, en general, qualsevol persona física i òrgan representatiu de la corporació.

Com a punts a destacar en el Codi, s’inclou l’obligació de conéixer, complir i fer complir el present Codi. A aquest efecte es farà lliurament a totes les persones físiques i jurídiques (esmentades anteriorment i assenyalades en l’art. 1) d’un exemplar actualitzat del mateix i hauran de signar un compromís d’acatament a aquest.

Es pot accedir al Codi al complet a través del següent enllaç: https://www.cvca.es/wp-content/uploads/2022/12/Codigo-Etico-CVCA.pdf