El CVCA considera imprescindible per a descongestionar la justícia, la presència dels advocats i advocades en la mediació intrajudicial del nou reglament de mediació que prepara el Consell

  • El president del Consell, Agustín Ferrer, afirma que “amb el Covid-19 tenim l’obligació de potenciar la mediació, com una forma eficaç de traure els conflictes de les seus judicials. És una manera d’evitar la presència física dels ciutadans i advocats en les seus judicials, facilitant la solució als problemes d’aforament en els edificis judicials. És el moment que la Conselleria, a través del Reglament de Mediació, potencie de manera real la mediació intrajudicial, sense els advocats la mediació intrajudicial no funcionarà”
  • La no inclusió d’un professional del dret podria provocar que s’aconseguisquen acords contraris a dret, provocant un alentiment del procés, just el contrari al que es busca amb aquest nou reglament
  • El Consell proposa altres qüestions a millorar, com la necessitat de controlar l’intrusisme de mediadors o entitats mediadores, o l’obligació d’establir un control en els pagaments dels serveis als professionals.
El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA) ha presentat un escrit d’al·legacions al Projecte de Reglament de Mediació de la Comunitat. El document ja ha sigut presentat i entre les seues propostes de millora, l’Advocacia Valenciana ha traslladat a la Conselleria la necessitat que es cree un punt específic en el Reglament en el qual es contemple com a imprescindible que la designació de les persones o entitats mediadores en les mediacions intrajudiciales -aquelles que es desenvolupen en seu judicial- siga únicament de professionals amb capacitat per a defensar o representar en dret a les parts en els jutjats i tribunals, és a dir, que siguen designats en aquest cas sol mediadors en els quals concórrega la condició d’advocat o de procurador.
El Consell Valencià estableix una sèrie de propostes de millora que no pretenen modificar la Llei, sinó desenvolupar-la, establint les especialitzacions que es necessiten en segons quina matèria i els requisits professionals que, per la seua formació i experiència, són requerits per a determinades matèries de mediació. Una qüestió imprescindible, segons el CVCA, perquè la mediació arribe a bon fi, atés que pot donar-se el cas que, en aconseguir-se un acord, si el mediador o un dels dos comediadores no és un professional del dret, aquest puga resultar contrari a dret. També existeix el risc que les parts puguen no entendre com aconseguir una conciliació perquè aquesta siga validada judicialment o que no se sàpia expressar en els termes jurídics necessaris per a la seua aprovació per part del Jutjat.
Des de la institució que representa a l’Advocacia de la Comunitat Valenciana sempre s’ha defensat l’adopció de vies alternatives a la judicial per a la resolució de conflictes com a mitjà per a la descongestió de la Justícia, però, segons assenyala el president del CVCA, Agustín Ferrer, “aquest nou reglament de Mediació ha de ser un bon instrument, no podem caure en un desenvolupament de la llei que provoque just l’efecte contrari al que volem, major congestió de la Justícia, i menys en el moment en el qual ens trobem. Aqueix és el risc que correm si no incloem a un professional del dret obligatòriament en aquestes mediacions, en haver d’aclarir el Jutjat què és el que demana o necessita, en aconseguir-se acords contraris a dret, en aconseguir-se acords que no solucionen la controvèrsia jurídica que es planteja judicialment, en aconseguir-se acords d’impossible compliment jurídic o acords que, directament, no s’entenen en l’àmbit judicial en el qual es produeixen o al no estar adaptats al llenguatge del plet en el qual se susciten. Tot això és el que diem justament en aquestes al·legacions”.
Des de la institució que representa a l’Advocacia de la Comunitat Valenciana sempre s’ha defensat l’adopció de vies alternatives a la judicial per a la resolució de conflictes com a mitjà per a la descongestió de la Justícia, però, segons assenyala el president del CVCA, Agustín Ferrer, “aquest nou reglament de Mediació ha de ser un bon instrument, no podem caure en un desenvolupament de la llei que provoque just l’efecte contrari al que volem, major congestió de la Justícia, i menys en el moment en el qual ens trobem. Aqueix és el risc que correm si no incloem a un professional del dret obligatòriament en aquestes mediacions, en haver d’aclarir el Jutjat què és el que demana o necessita, en aconseguir-se acords contraris a dret, en aconseguir-se acords que no solucionen la controvèrsia jurídica que es planteja judicialment, en aconseguir-se acords d’impossible compliment jurídic o acords que, directament, no s’entenen en l’àmbit judicial en el qual es produeixen o al no estar adaptats al llenguatge del plet en el qual se susciten. Tot això és el que diem justament en aquestes al·legacions”.
El president del Consell conclou que “amb el Covid-19 tenim l’obligació de potenciar la mediació, com una forma eficaç de traure els conflictes de les seus judicials. És una manera d’evitar la presència física dels ciutadans i advocats en les seus judicials, facilitant la solució als problemes d’aforament en els edificis judicials. És el moment que la Conselleria a través del Reglament de Mediació potencie de manera real la mediació intrajudicial, sense els advocats la mediació intrajudicial no funcionarà”.
Propostes de millora basades en la garantia de la deontologia professional
Així mateix, el Consell Valencià planteja una sèrie de modificacions en relació a la comprovació de les inscripcions de professionals mediadors en el Registre de les Entitats i de les Persones Mediadores de la Comunitat Valenciana; i considera convenient, que es preveja en la citada Llei, la unificació en un únic registre de tots els mediadors i entitats mediadores pertanyents als col·legis de la Comunitat, a través dels consells autonòmics dels col·legis professionals.
També, quant a les mediacions intrajudiciales -i especialment en aquelles en les quals una persona tinga el benefici de justícia gratuïta o no existisca expedient electrònic- el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, estima imprescindible que es garantisca en el Reglament l’exigència de la proximitat física del mediador al jutjat o tribunal mitjançant el domicili del seu despatx professional.
De la mateixa manera, el Consell proposa qüestions a millorar per a la seua inclusió en la nova normativa, com la necessitat de controlar l’intrusisme de mediadors o entitats mediadores, vigilant l’homologació d’acords aconseguits per aquesta via alternativa a la resolució judicial de conflictes; l’obligació d’establir un control en els pagaments dels serveis als mediadors a través d’un barem, i en cas de mediacions més complexes, establint diferents quantitats per a la subvenció; així com el fet que s’incloga als Col·legis d’Advocats, com els únics que puguen homologar la formació dels lletrats i lletrades mediadors, a causa de la seua condició de corporació de dret públic i garants de la deontologia professional.