El CVCA i el CVCP presenten un recurs contra el Decret d’ajudes als autònoms per no incloure a l’Advocacia mutualista

  • El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats lamenta profundament la decisió política presa per la Generalitat, que exclou als professionals mutualistes del Decret d’ajudes a autònoms, durant l’estat d’alarma
El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats i el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors van interposar ahir una demanda contra el Decret 44/2020, d’ajudes als autònoms, per no incloure als advocats i procuradors mutualistes. La demanda es presenta després que el CVCA i el CVCP sol·licitaren a la Generalitat, -després de la publicació del Decret llei 1/2020 del Consell el dia 30 de març- que les ajudes per als autònoms inclogueren no sols als qui cotitzen en tal règim de la Seguretat Social sinó també als autònoms que, per disposició legal, cotitzen en les mutualitats professionals de previsió social alternatives a aquest règim, entre elles la Mutualitat de l’Advocacia Espanyola.
El requeriment va provocar una successió de comunicacions del CVCA amb representants de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball que, finalment, han donat com a resultat una resposta negativa per part del Consell davant la petició de l’Advocacia i Procura valencianes. Així doncs, tal com ja es va anunciar, els Consells s’han vist obligats a presentar un recurs contra aquest Decret per considerar-lo “discriminatori” cap a tots aquells advocats i procuradors que cotitzen a través de la mutualitat.
Segons el parer del CVCA les ajudes aprovades pel Consell atempten contra el principi constitucional d’igualtat, atés que no van a càrrec de la Seguretat Social sinó del pressupost de la Generalitat, que es nodreix amb els impostos de tota la ciutadania i, no obstant això, només van destinades als autònoms que cotitzen a la Seguretat Social, impedint l’accés als qui, conforme està establit legalment, cotitzen en les mutualitats professionals de previsió social alternatives a la Seguretat Social.
El president del Consell, Antonio Esteban, ha manifestat que “una prova d’aqueixa infundada discriminació és que ajuntaments com el de València o el d’Elx, entre altres, sí que han inclòs entre els beneficiaris de les ajudes a tots els autònoms, sense discriminar als cotitzadors en mutualitats”. En aquest sentit, Esteban afirma que el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats “lamenta profundament la decisió política presa per la Generalitat”, la qual s’han vist obligats a recórrer davant els tribunals.
El president de l’Advocacia valenciana va afirmar inicialment que l’organisme que presideix havia “acordat expressament no sol·licitar la suspensió del Decret per a garantir el seu immediat accés als sol·licitants sense perjudici que, si tot ix segons el que es preveu en dret, la Conselleria haja de compensar en el futur als autònoms mutualistes als quals ara discrimina”.