El CVCA presenta al·legacions contra el Projecte d’Ordre que regula l’assistència pericial i de traducció en els serveis d’assistència jurídica gratuïta

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA) ha presentat al·legacions contra el Projecte d’Ordre plantejat per la Conselleria de Justícia per a regular la posada a la disposició dels òrgans judicials dels serveis d’assistència pericial, de traducció i interpretació. En el seu escrit, l’advocacia valenciana sol·licita, entre altres qüestions, que es garantisca el dret dels lletrats a comptar amb un interprete en les comunicacions amb els justiciables estrangers, així com que es contemplen els serveis de traducció i interpretació en els SOJs d’estrangeria, inclosos els CIES, i en aquells Serveis d’Orientació Jurídica Gratuïta en benefici de persones amb diversitat funcional.

El CVCA defensa que els perits i els seus col·legis sol hagen de retornar el percebut pels seus serveis de la Conselleria de Justícia, una vegada que el beneficiari haja fet efectiu el pagament dels seus honoraris, i no pel mer fet que es condemne en costes a la part contrària. Un fet, aquest últim, que no té per què implicar que aqueix beneficiari de la justícia gratuïta vaja a cobrar lloc que es pot donar una situació d’insolvència en la part contrària. “Volem que quede clar que només hi ha obligació de reintegrament dels honoraris quan haja cobrat el beneficiari de la justícia gratuïta i no pel mer reconeixement a cobrar unes costes en la sentència”, afirmen des del CVCA. Així mateix, se sol·licita el reconeixement de la seguretat jurídica dels perits perquè aquests sàpien per endavant la quantitat que se’ls abonarà per part de la Conselleria de Justícia

El document sol·licita expressament que es contemplen els serveis de traducció i interpretació en els SOJs d’estrangeria, inclòs els CIES, i en els de persones amb diversitat funcional. D’aquesta manera, quedaria garantida la seguretat jurídica respecte a la quantia que advertiran els perits col·legiats que realitzen funcions en els serveis de justícia gratuïta.

Respecte als lletrats, l’escrit reclama que s’incloga expressament el dret d’aquests professionals a disposar d’un interprete en les comunicacions amb els justiciables estrangers sempre que es troben en seu judicial. Al mateix temps que es posa de manifest la conveniència que el beneficiari de la justícia gratuïta poguera obtindre, quan fóra necessari, un informe pericial a instàncies del seu advocat de forma prèvia a l’inici del procés.