El CVCA rep el pagament per als advocats del Torn d’Ofici corresponent al quart bimestre de 2021

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut per part de la Generalitat, les quantitats relatives al servei de Torn d’Ofici corresponents al quart bimestre de 2021. L’import serà transferit en el dia de hui de manera electrònica per part del CVCA als Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana, perquè aquests puguen liquidar al més prompte possible als advocats i advocades que presten servei en el TO i als Serveis d’Orientació Jurídica Gratuïta. El total ascendeix a 4.440.474,21 €.