El CVCA rep el pagament per als advocats del Torn d’Ofici corresponent al tercer bimestre de 2021

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut per part de la Generalitat, les quantitats relatives al servei de Torn d’Ofici corresponents al tercer bimestre de 2021. L’import serà transferit en el dia de hui de manera electrònica per part del CVCA als Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana, perquè aquests puguen liquidar al més prompte possible als advocats i advocades que presten servei en el TO i als Serveis d’Orientació Jurídica Gratuïta. El total ascendeix a 6.455.140,25 €.
Cal destacar que, a fi d’intentar que les retribucions corresponents a aquest tercer bimestre foren percebudes pels companys i companyes abans de l’inici del mes d’agost, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats va presentar amb antelació en el Registre web de la Conselleria de Justícia, les certificacions acreditatives de les actuacions d’assistència jurídica gratuïta corresponents al tercer bimestre de 2021. D’aquesta manera, les actuacions realitzades pels lletrats i lletrades adscrits al Torn d’Ofici durant els mesos de maig i juny d’aquest mateix any han quedat justificades amb antelació a la data prevista en el calendari, davant l’organisme que ha de realitzar posteriorment el pagament. I, tot això amb la finalitat que els lletrats i lletrades perceben la retribució corresponent al més prompte possible.