El CVCA reclama més jutjats en la Comunitat Valenciana per a fer front al caos judicial que s’espera després de la pandèmia

Aquest matí, el president del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, la institució que reuneix els huit Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana, Agustín Ferrer, ha intervingut en la Comissió de Justícia de les Corts Valencianes, on ha lamentat la lentitud amb la qual es va reaccionar des dels òrgans judicials, els quals degueren “estar en actiu molt abans”, després de l’estat d’alarma decretat per la pandèmia. En aquest sentit, Ferrer ha alertat que aquesta falta d’agilitat “ens portara a un autèntic caos judicial, amb un retard en la tramitació dels procediments judicials inassumible”, segons ha afirmat el president del CVCA.
Així mateix, el president del CVCA ha assenyalat que mitjançant el Pla de Xoc elaborat pel Ministeri de Justícia es preveu la creació de tres jutjats per a la Comunitat Valenciana, un per província, “la qual cosa resulta del tot insuficient perquè per a aconseguir arribar a cobrir les necessitats del moment, farien falta 30 vegades més jutjats”, ha assenyalat Agustín Ferrer.
“Volem posar de manifest que, si la situació de la Justícia ja era insostenible abans de la pandèmia, ara està a la vora del col·lapse, la qual cosa no podem permetre perquè una Administració de Justícia ràpida genera pau social”, ha assenyalat Ferrer. Al mateix temps que ha alertat del caos judicial que s’espera a partir d’octubre, sobretot en “procediments per violència de gènere, mercantil i civil”.
Per a combatre-ho, el Consell Valencià, considera imprescindible, entre altres qüestions, “modernitzar la justícia” a través de la creació de l’expedient electrònic, la qual cosa aconseguirà “de manera clara aconseguir un aforament segur en els òrgans judicials”.
La mediació com a via alternativa a la judicial per a evitar el col·lapse
Durant la seua intervenció, el president dels advocats i advocades valencians ha posat en valor l’ús de la mediació per a evitar el col·lapse judicial. En aquest sentit, ha assenyalat Ferrer, que el futur Reglament de Mediació en el qual treballa el Consell “constata un risc d’externalització de la justícia”, al no exigir que els mediadors que participen en les mediacions intrajudiciales -aquelles que es produeixen quan s’han judicialitzat els assumptes- siguen advocats i advocades en exercici.
“Si el que es busca amb la mediació intrajudicial és desembossar l’Administració de Justícia, considerem que el Reglament ha de preveure que el mediador, o en el cas de la comediación almenys un dels mediadors, siga un professional del Dret. Si no es fa aconseguirà just l’efecte contrari”, ha destacat Ferrer.