El CVCA rep el pagament per a l’Advocacia del Torn d’Ofici corresponent al primer bimestre de 2022

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut per part de la Generalitat Valenciana, les quantitats relatives al servici de Torn d’Ofici corresponents al primer bimestre de 2022. L’import serà transferit en el dia de hui de manera electrònica per part del CVCA als huit Col·legis de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana, perquè estos puguen liquidar com més prompte millor als advocats/ades que presten servici en el Torn d’Ofici i als Servicis d’Orientació Jurídica Gratuïta. El desglossament de l’import rebut es pot veure en els ítems següents:

  • SOJ de proximitat: 51.313,14EUR
  • Inversions en infraestructura col·legial: 7060,99EUR
  • SOJs especialitzats: 33.285,56EUR
  • Torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta: 6.501.402,30EUR